Buscador per paraules clau
23 novembre 2023

El Consell Comarcal aprova un pressupost de 63’8 milions d’euros que es concentra en l’Àrea de Benestar Social i el nou Servei de tractament de residus municipals

El pressupost comarcal 2024 del Consell Comarcal del Vallès Occidental representa un salt respecte els pressupostos anteriors arribant a un pressupost inicial per al 2024 de 63.822.219€. Això suposa un increment de 24’6 milions d’euros, respecte l’any anterior, que en percentatge significa un augment del 63%. La nova competència delegada de tractament de residus suposa una despesa de 21’7 milions d’euros, el 34% del pressupost. Tot i això, l’Àrea de Drets Socials continua essent la que concentra el pressupost més elevat amb un volum d’ingressos previstos per aquest 2024 de 35.379.801,71€, el 55% del pressupost.

El pressupost comarcal s’ha aprovat amb els vots dels grups comarcals del PSC, ERC, Junts per Catalunya, En Comú Guanyem i Tot per Terrassa. Els grups de CAM-AMUNT, VOX i Partit Popular hi han votat en contra.

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha afirmat que “és el pressupost més alt de la història d’aquesta organització i suposa, per tant, un salt molt important en la missió d’aquest Consell. I al mateix temps suposa un canvi de rumb i l’inici d’una nova etapa en les polítiques comarcals”. Giménez també ha destacat “l’escenari de confiança dels ajuntaments de la comarca vers aquesta institució, una confiança que s’ha fet encara més visible amb la delegació de la competència del tractament de residus per part de sis municipis de la comarca que representen 556.367 habitants, el 59’1% de la població de la comarca”. 

Ingressos i finançament 

Segons ha explicat el conseller d’Organització i Governança, Javier Garcia, “fins l’exercici 2023, els ingressos del Consell Comarcal provenien, bàsicament i per aquest ordre, de quatre grans fonts de finançament, la Generalitat de Catalunya (79%), els ajuntaments de la comarca (14%), la Diputació de Barcelona (4%) i Altres (3%). En aquest darrer cas inclouríem, taxes i preus públics i cànons, fonamentalment. Amb la nova incorporació del Servei comarcal de tractament de residus, l’ordre esmentat abans canvia. La primera font de finançament continua essent la Generalitat de Catalunya, ara amb un 52%. La segona, que passa del 3% al 36%, és la denominada Altres que fa referència als ingressos provinents de taxes i preus públics. La tercera font de finançament són els ajuntaments de la comarca amb un 10% i la quarta la Diputació de Barcelona amb un 1%.”

El Ple ha aprovat  l’increment de la Ordenança fiscal número 3 amb un increment d’un 3,4%, respecte de les tarifes actualment vigents d’aquesta taxa. I així mateix el Ple també  ha aprovat les aportacions municipals per l’any 2024 per l’activitat de foment del turisme. Respecte de l’exercici 2023 l’increment total és d’un 0,27%. 

El president del Consell Comarcal ha fet referència a “l’important dèficit de finançament dels consells comarcals que impedeix un finançament adequat pels serveis estructurals de la institució”. “Hem de seguir treballant amb la Generalitat per la millora del finançament del Fons de Cooperació Local, que el 2023 ha recuperat l’aportació de 2011”, ha afirmat.

Per altra banda, fruit del treball dels darrers anys, aquest Consell Comarcal ha aconseguit finançament per a projectes amb una clara injecció pressupostària de subvencions provinents dels Fons Europeus Next Generation EU que en molts casos requereixen d’un cofinançament. En total el Consell Comarcal ha aconseguit finançament amb Next Generation per a 7 projectes amb un import total de més de dos milions i mig d’euros. 

Nou Servei públic comarcal de tractament de residus municipals

Els ingressos que s’incorporen són els previstos de la recaptació de la taxa comarcal, d’acord amb la previsió feta en l’estudi de costos de la taxa elaborat i que preveu una recaptació neta de 21.678.289,59€. També es doten els ingressos previstos pel retorn del cànon per un import de 609.059,66€.

El Ple d’avui també ha aprovat definitivament les modificacions del Programa d’Actuació Comarcal 2021-2024 corresponents al Programa 4.42.1 Gestió de residus.Aquesta modificació també va ser informada al Consell d’Alcaldies. 

Increment de 3’3 milions d’euros a l’Àrea de Benestar Social

Les competències pròpies i delegades es concentren bàsicament, de l’Àrea de Benestar Social. En aquesta Àrea es produeix un augment de la dotació en un 11%. És un augment en xifres absolutes de 3.388.030,38€ que ve donat principalment per:

Projectes finançats amb fons europeus Next Generation 

Per aquest 2024 es preveu el desenvolupament de diferents accions finançades amb fons europeus Next Generation. 

El projecte “El riu teixit fils de vida” per contribuir a la sostenibilitat del territori, iniciarà les seves actuacions durant l’any 2024.  El pressupost preveu actuacions per valor de 632.360€ durant el 2024, amb l’inici de les obres dels camins, de millora d’eficiència energètica, de transició digital i de competitivitat. 

El projecte “Digitalització al servei de les persones” que contempla diverses actuacions per a la digitalització i millora en la gestió de la informació en l’àmbit de l’atenció a les persones. Aquest projecte està cofinançat a través dels fons Next Generation dotat amb 109.441,53 euros per a la creació del nou aplicatiu del Servei de Traducció i Interpretació (SETI), llicències plataforma de signatura biomètrica i la creació de l’aplicació de gestió EAIA

El tercer projecte destacat és el de transició energètica a la indústria i la llar que s’ha desenvolupat durant aquest 2023 i que finalitza al mes de març de 2024. 

També s’incorpora al pressupost la subvenció concedida per l’entitat IDAE per un import de 72.668,10€ -amb fons europeus Next Generation-  per a l’Oficina de Transició Comunitària per l’impuls de les comunitats energètiques. 

Continuïtat de projectes d’abast comarcal

L’Àrea de Desenvolupament econòmic local minora la dotació en un -21%. El percentatge de disminució reflexa la no presentació a diferents línies de convocatòries del SOC, que continua essent la principal font de finançament de l’Àrea, respecte del pressupost inicial de 2023.

Tot i així es dona continuïtat a les activitats de concertació i treball amb els agents del territori per a la definició de les estratègies territorials d’ocupació i per vetllar pel Vallès industrial.

Es mantenen els convenis amb els municipis per a dinamització industrial, del servei d’ocupació juvenil, la dinamització de l’ocupació i el comerç i els convenis TIF.

Es manté també dins l’Oficina comarcal de transició energètica, la dotació d’una subvenció concedida per part de la Generalitat per a l’Oficina de transició energètica.

Al programa de Sostenibilitat Alimentària es continua amb la implantació del Recooperem i del Mercat circular. 

Es manté la dotació per l’Oficina comarcal d’habitatge amb un import similar a l’any anterior. I en el marc del Servei Comarcal de Rehabilitació d’Habitatge es manté l’ingrés que es preveu provinent de l’Agència d’Habitatge de Catalunya per a la tramitació d’expedients en el marc del programa de Rehabilitació promogut amb fons NGUE per import de 16.000€.

La dotació prevista per la recaptació de la taxa d’avaluació ambiental s’incrementa en un 60% atesa la previsió a l’alça de la tramitació d’aquests expedients de llicències.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail