Buscador per paraules clau
10 gener 2023

El Catàleg de vocacions industrials del Consell Comarcal incorpora cinc vocacions en els àmbits de sostenibilitat i automoció que concentren més demanda de llocs de treball

El Catàleg de vocacions industrials prioritàries del Vallès Occidental ha incorporat 5 vocacions més que inclouen dos àmbits en noves tendències en sostenibilitat i automoció. El catàleg manté l’esperit de promoció de les vocacions industrials per a facilitar el seu coneixement, recuperant el valor dins l’àmbit formatiu i laboral, trencant mites i estereotips de gènere, amb material pràctic i atractiu. El Catàleg s’elabora en el marc del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental i la Mesa de la Formació pel treball, integrada pels ajuntaments que desenvolupen serveis de formació, els agents socials i econòmics del territori i els tres consells de la formació professional locals.

Una vocació industrial és un ofici o agrupació de diferents ocupacions que tenen en comú una o vàries àrees de coneixement i camps d’interès dintre d’un sector d’activitat econòmica concret. Per seleccionar les vocacions es valora les demandes dels llocs de treball sense cobrir per manca de perfils qualificats, les places vacants en cursos de formació que tenen un elevat grau d’inserció i la previsió de mancances de professionals a mig-llarg termini pel procés de transformació o altres canvis socioeconòmics del sector.

El catàleg de vocacions industrials es pot consultar al web comarcal, on  també s’hi poden trobar vídeos sobre orientació formativa. Les vocacions industrials prioritàries a la comarca s’agrupen en sis àmbits: alimentació, metall-mecànica, qualitat i instal·lacions , química, tecnologia i tèxtil.

Durant el 2022 s’ha fet una important tasca d’anàlisi, amb el suport del centre tecnològic EURECAT i la col·laboració dels agents públics, socials i econòmics del territori, que ha permès actualitzar i ampliar en 5  vocacions més que inclouen dos àmbits en noves tendències en sostenibilitat i automoció. Es tracta de vocacions vinculades a l’economia circular, l’eficiència energètica i els materials sostenibles, el vehicle connectat i les bateries de vehicles híbrids i elèctrics. Aquesta actualització ha estat realitzat amb el suport del Servei Públic d’ocupació de Catalunya, mitjançant el pla de treball de l’AODL, i la Diputació de Barcelona.

Per a cada vocació s’ha elaborat una fitxa on es descriu la vocació, els itineraris formatius, les competències clau, les sortides professionals i la descripció de casos d’èxit. També s’hi explica quin entorn laboral ofereix el sector i algunes de les empreses que hi ha a la comarca.

Aquesta informació es farà arribar als centres educatius i al jovent de la comarca a través d’entitats juvenils i dels serveis d’educació. També es dissenyaran diferents sessions que permetran apropar-la als professionals de l’orientació dels ajuntaments i altres agents del territori, com una eina molt valuosa per millorar l’orientació per les vocacions industrials, on les especialitats formatives continuen tenint places vacants, i amb una gran demanda en el mercat laboral.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail