Buscador per paraules clau
12 maig 2023

Durant el primer trimestre del 2023 l’ocupació ha continuat amb una evolució favorable, amb un creixement de l’afiliació d’un 0,9% trimestral i d’un 2,6% interanual

Els darrers mesos l’ocupació ha continuat mostrant una dinàmica positiva a la comarca, tot i la incertesa del context econòmic actual resultat de la pujada dels preus, l’alça dels tipus d’interès i la inestabilitat de l’escenari internacional, marcat pel conflicte bèl·lic a Ucraïna. Segons el darrer Flaix socioeconòmic publicat per l’Observatori comarcal, el ritme de creació d’ocupació al primer trimestre del 2023, del 0,9%, ha estat més moderat que l’anterior (+1,4%), però se situa per sobre que el registrat l’any anterior.

En termes interanuals, s’ha produït un increment de l’ocupació del 2,6%, el que representa 10.503 llocs de treball més respecte al mateix període del 2022. Aquest creixement ha estat impulsat bàsicament pel treball assalariat, que augmenta anualment un 3,5%. Per contra, el treball autònom disminueix un 2,2%, igual que la xifra d’empreses, que cau un 0,1%. 

En comparar amb la situació precovid, la comarca ha superat el nivell d’ocupació que hi havia abans de la pandèmia, amb un 4,5% més de llocs de treball. Per contra, el teixit empresarial s’ha reduït un 6,1%, el que suposa 1.652 empreses menys.

Per sectors econòmics, el creixement més intens de l’afiliació correspon a l’Agroindústria (+8,1%;+590), seguida de l’Administració pública (+4,3%;+730), Educació i recerca (+3,4%;+880), Serveis socials (+2,9%;+235) i la Construcció (+2,4%;+975). D’altra banda, aquest trimestre perden ocupació Energia, aigua i residus (-2,2%; -85), Serveis a les empreses (-1,1%;-460), Automoció (-0,5%;-50), Comerç, hostaleria i turisme (-0,4%;-260), Salut (-0,4%;-110) i les activitats TIC (-0,2%; -50).

Interanualment, Distribució i logística (+2.041;+4%), Comerç, hostaleria i turisme (+1.790;+2,9%), Construcció (+1.470;+3,6%), Educació i recerca (+1.022;+4%) han estat els sectors que més han contribuït a la creació d’ocupació en termes absoluts aportant el 60% dels nous llocs de treball. Quant als sectors amb una evolució desfavorable, destaca el descens interanual a Serveis a les empreses (-138; -0,3%), les activitats vinculades amb les TIC (-140;-1,1%) i els Serveis financers      (-147; -1,6%), amb una pèrdua de 425 llocs de treball en total.   

La contractació laboral acumulada fins al març augmenta un 2,3% respecte del darrer trimestre de l’any, tot i que és un 7,9% inferior a la que es va registrar l’any anterior. 

Entre gener i març de 2023 s’han signat 66.147 contractes a la comarca, un 2,3% més que els registrats al trimestre anterior  (+1.511 contractes). La pujada trimestral en la contractació ha estat més marcada en la modalitat indefinida (+4,9%) que en la temporal (+0,4%).

Tenint en compte la contractació acumulada, durant els tres primers mesos de 2023 s’han signat un 10,2 % de contractes menys respecte del mateix període de l’any anterior (en nombres absoluts, 7.543 menys). Aquesta caiguda correspon bàsicament a la modalitat temporal (-31,6%) ja que la indefinida ha crescut en aquest període (+48,4%).

Tot i així, la modalitat temporal és predominant i representa el 55,9% del total de contractes signat durant el primer trimestre. D’aquests, el 35,4% dels contractes temporals tenen una durada inferior a un mes i el 24,4% són d’entre 1 i 6 mesos. Els de durada indeterminada representen el 37,7%, proporció vint punts superior respecte de l’any anterior. 

Segons el tipus de jornada, el 64,9% són a temps complet i el 28,3% a temps parcial. Els fixos-discontinus, tot i l’increment del darrer any, representen només el 6,7%. 

Les dades de contractació segons gènere mostren marcades diferències de gènere en el pes de la contractació temporal (61,1% de les dones vers el 50,8% dels homes) i a jornada parcial (64,65 de les dones vers el 35,4% dels homes).

L’atur registrat a la comarca continua el seu descens amb una caiguda trimestral del 0,4%

El mes de març va finalitzar amb 45.549 persones desocupades a la comarca. En termes interanuals, la desocupació és un 4,1% inferior a la que hi havia l’any anterior, el que representa 1.957 persones desocupades menys. Els darrers mesos destaca la pèrdua de pes del col·lectiu d’aturats de llarga durada en passar del 57,6% al desembre de 2021 al 44,3% actual. D’altra banda, el col·lectiu de persones desocupades amb més de 45 anys ha anat guanyant pes els darrers anys i al març del 2023 arriba a un 58,9%.

Entre gener i març de 2023, 678 persones de la comarca han estat afectades per expedients de regulació d’ocupació, un 80% menys que l’any anterior  

Fins al març s’han registrat a la comarca 19 expedients de regulació d’ocupació, amb 678 persones afectades, la major part de les quals han vist suspès el seu contracte (73,2%; 496) mentre que a una proporció molt menor se’ls ha reduït la jornada (1,5%; 10). Les mesures d’extinció, que impliquen l’acomiadament o la jubilació anticipada, han afectat 172 persones, el 25,4% del total. 

La xifra de persones afectades durant el primer trimestre del 2023 és un 80% més baixa que la registrada durant el mateix període de l’any anterior, quan va ser de 3.292 persones.

La distribució sectorial mostra que 9 de cada 10 persones afectades per expedients treballaven a la indústria manufacturera i territorialment, cinc municipis concentren el 90%: en concret, Sant Cugat del Vallès (223), Barberà del Vallès (112), Santa Perpètua de Mogoda (107), Rubí (104) i Cerdanyola del Vallès (67). 

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail