Buscador per paraules clau
31 maig 2017

Convocatòria de subvencions per realitzar obres de rehabilitació en els edificis d’habitatges de Catalunya per a l’anualitat 2017

El passat dia 17 de maig es va obrir la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial per a l’any 2017 d’acord amb les bases reguladores aprovades per la Resolució GAH/904/2017, de 25 d’abril, de la qual us en donem trasllat per al vostre coneixement. Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat. Des del Consell Comarcal s'ha fet arribar aquesta informació als municipis als quals es presta servei: Gallifa, Rellinars, Ullastrell, Sant Llorenç Savall, Vacarisses, Viladecavalls, Polinyà, Sentmenat, Matadepera, Castellbisbal, Badia del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Sant Quirze del Vallès, Castellar del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.

S’han establert dos terminis per a la presentació de sol·licituds en funció del tipus d’actuació, de manera que per a les subvencions subjectes a concurrència pública competitiva, el termini de presentació finalitza el 30 de juny de 2017, per a les subvencions subjectes a concurrència pública no competitiva, finalitza el 31 de juliol de 2017.

Poden accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o els propietaris d’edificis d’habitatges i, per a les actuacions en edificis d’habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en el cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat. També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, propietaris dels immobles.

 

Principals característiques de la convocatòria

–       Antiguitat: edificis anteriors a l’any 1981

–       Ús: com a mínim, el 70% de la seva superfície sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge

–       El 70% dels habitatges de l’edifici han de constituir domicili habitual i permanent dels seus propietaris/arrendataris

–       Nombre d’habitatges: en general l’edifici ha de tenir com a mínim 8 habitatges, excepcionalment menys (fins a un sol habitatge) quan les obres consisteixin en actuacions de conservació per danys estructurals greus i/o ajustos raonables en matèria d’accessibilitat i/o millora de qualitat i sostenibilitat i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació o quan hi visquin persones amb discapacitat o més grans de 65 anys.

–       Cal disposar prèviament de l’informe d’avaluació de l’edifici que ha de contenir els següents documents:

–       Les actuacions protegibles són:

Inici obres

–       Per a les actuacions de concurrència NO COMPETITIVA no es poden haver iniciat les obres abans de la data de publicació de la resolució de convocatòria (17 de maig de 2017), mentre que per a les actuacions de concurrència COMPETITIVA les obres es poden haver iniciat a partir de l’11 d’abril de 2013.

–       Un cop atorgada la subvenció , si és el cas, les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de sis mesos comptats a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució de la concessió de la subvenció.

Quantia de la subvenció

–       La quantia de la subvenció és del 35% del cost subvencionable de l’actuació i del 50% per actuacions d’accessibilitat, amb un 10% addicional en casos d’edificis declarats BCIN (quantia màxima per edifici: 11.000 €/habitatge i per cada 100 m² de superfície útil de local).

 

Terminis de presentació de sol·licituds

Termini concurrència COMPETITIVA: finalitza el 30 de juny

Termini concurrència NO COMPETITIVA: finalitza el 31 de juliol.

 

Presentació de sol·licituds

L’Oficina Comarcal d’Habitatge és l’oficina de referència per tramitar les sol·licituds en el vostre municipi.

 

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail