Buscador per paraules clau
20 abril 2023

Continua augmentant el nombre de denúncies de violència contra les dones a la comarca, amb diferències notables entre els partits judicials

L’Observatori Comarcal ha publicat per cinquè any consecutiu l’informe “Dades anuals de Violència contra les Dones” del Vallès Occidental. L’informe destaca la dinàmica de creixement de les denúncies per violència de gènere que es va iniciar en 2018 ( amb l’excepció del 2020, any de la pandèmia) i que en 2022 registra el valor més elevat des de 2007.

El 2022 es van presentar 2.378 denúncies per violència de gènere als partits judicials del Vallès Occidental, un 13,7% més que durant l’any anterior, el que representa 287 denúncies més. És la xifra més elevada des de 2007 –any en què es comencen a recollir dades- i l’increment més intens del període. Aquest augment s’ha produït de manera desigual en els partits de la comarca: en el de Cerdanyola del Vallès les denúncies han augmentat un 40,1% i en el de Sabadell en un 20,1%; a Rubí, l’increment ha estat més moderat (+4,9%) mentre que el partit de Terrassa ha mantingut una xifra similar a la de l’any anterior.

Cal lamentar que durant l’any 2022 tres dones van ser assassinades a la comarca per violència de gènere en l’àmbit de la parella i exparella -l’any anterior també en van ser tres-. Des de 2007, any en què es comencen a recopilar dades, 33 dones han estat assassinades al Vallès Occidental.

El 61,8% dels 2.633 delictes registrats durant el 2022 van ser per lesions tipificades com a lleus. Així mateix, cal destacar que continua la dinàmica de creixement dels delictes considerats com a maltractament habitual, que representen el 12% del total.

Tot i l’intens augment de les ordres de protecció tramitades, es continuen denegant més de la meitat

L’Informe també destaca l’augment del nombre d’ordres de protecció tramitades durant el 2022, ja que es van iniciar 507, el que representa un augment del 24% respecte de l’any anterior, sent la pujada més intensa del període. Tanmateix, es continuen denegant més de la meitat de les ordres de protecció. Aquesta proporció és lleugerament superior a la xifra catalana (52,9%). Com assenyala l’Observatori, la denegació d’ordres a Catalunya es continua situant molt per sobre del conjunt de l’estat, on es deneguen 3 de cada 10 ordres. 

L’any 2022 es van adoptar un total de 651 mesures judicials de protecció. Les principals mesures adoptades a la comarca són de prohibició de comunicació (35,5%) i d’allunyament (35,3%) -com a mesures penals-, i de prestació d’aliments (6,9%) i d’atribució de l’habitatge (6,5%) -com a mesures civils-.

9 de cada 10 sentències acaben en condemna, és la proporció més elevada des de que es registren aquest tipus de delictes

L’any 2022 es van dictar 232 sentències per violència de gènere, de les quals el 92,7% van ser condemnatòries. Destaca l’augment de la proporció de les sentències que acaben en condemna en els darrers anys, atès que abans del 2017 concentraven, aproximadament, el 60% de les terminacions de les sentències i des d’aquell any se situen per sobre del 85%, arribant a la xifra de condemnes més elevada des que es recullen les dades de violència de gènere durant el 2022. El 43,6% dels procediments judicials acaben en sobreseïment provisional i el 13% en sentència. Tanmateix, és rellevant tenir en compte el 30,1% de procediments que s’eleven des dels Jutjats de violència sobre la dona als òrgans competents, per ser delictes de més gravetat que comporten penes més elevades.

Una de cada quatre atencions dels SIAD de la comarca estan relacionades amb violència masclista

Durant el primer semestre de 2022 els Serveis d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) de la comarca van atendre a 523 dones en situació de violència masclista, el que representa una de cada quatre atencions (el 23,4% el total). Més de la meitat de les atencions als SIAD van ser a dones que estaven al càrrec de fills o filles: el 23,4% en parella i el 31,2% com a unitat familiar monoparental materna.

Finalment, l’any 2022 es va superar el miler de trucades a la línia d’atenció 900 900 120 per part de persones residents a la comarca, tot i que aquesta xifra és un 14,6% inferior a la que es va registrar l’any anterior, encara es registren xifres superiors al 2020. Com els darrers anys, 8 de cada 10 trucades estaven relacionades amb violència de caràcter psicològic i un 3 de cada 10 amb violència física.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail