Buscador per paraules clau
11 maig 2016

Consens entre els alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental per fer front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica

El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental ha mostrat avui el seu consens per seguir defensant la llei 24/2015 i per mantenir la tasca que es fa als municipis en matèria d’emergència habitacional i pobresa energètica. La comarca està treballant en la Taula Comarcal sobre la Pobresa Energètica, integrada per representants comarcals, municipals i de les principals subministradores d’energia i aigua, pel desenvolupament de programes de lluita i mitigació de la pobresa energètica.

 

El president el Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha explicat que “la voluntat dels ajuntaments és continuar buscant fórmules per poder continuar aplicant la llei amb cobertura legal. No serem passius en aquest tema, serem actius. I de fet, hem anat avançant en temes de pobresa energètica treballa a la Taula comarcal. És en el marc d’aquesta taula que el Consell Comarcal demana a les subministradores d’aigua i energia que operen al Vallès Occidental destinin el 2% del percentatge de la seva facturació a la creació del fons solidari, per tal que els municipis puguin abordar situacions de pobresa energètica i fer front als deutes que s’acumulen per els impagaments de les famílies vulnerables”.

Avui el Consell d’alcaldes i alcaldesses ha aprovat adherir-se a la Campanya d’adhesions en defensa de la llei 24/2015 contra l’emergència habitacional, promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC. Així mateix, també s’insta el Consell Comarcal del Vallès Occidental i els ajuntaments de la comarca a adherir-s’hi.

Els alcaldes i alcaldesses també han demanat que de l’Observatori Comarcal s’elabori un estudi específic sobre desigualtat i exclusió social al Vallès Occidental que es centri, entre d’altres, en l’anàlisi de les causes i conseqüències de l’emergència habitacional i la pobresa energètica.

En l’acord aprovat els municipis recorden que són una peça clau en el compliment dels drets dels ciutadans i en l’aplicació de mesures que puguin millorar la situació de les persones més vulnerables. També asseguren que la llei 24/2015 ha donat eines per a evitar desnonaments, donar una alternativa habitacional adequada, mobilitzar pisos buits i evitar talls de subministraments bàsics i afirmen que els municipis estan fent grans esforços per portar-la a la pràctica i obtenir millores per a la vostra ciutadania.

Treball de la Taula comarcal

Des del Consell s’ha sol.licitat, a petició de les empreses de l’aigua, a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que les empreses de l’aigua no hagin de fer efectiu el pagament del cànon de l’aigua dels rebuts impagats de les famílies vulnerables que pateixen situació de pobresa energètica. També s’ha mantingut  una reunió sectorial amb les companyies subministradores d’aigua atès que aquestes han fet l’esforç d’adaptar-se al compliment de la Llei i han establert convenis bilaterals amb molts ajuntaments. En la que s’acorda estudiar quin tipus de convenis són per poder-los fer extensius a la resta de municipis de la comarca on no els tinguin. I també es garanteix que tots els convenis contemplen un fons de solidaritat que han cobert les necessitats que han manifestat els ajuntaments.

En relació a la recollida de dades sobre el parc d’habitatges, s’ha contactat amb els referents d’habitatge de tots els municipis de la comarca demanant-los si disposen d’informació sobre els pisos buits i les seves condicions d’habitabilitat i situació d’ocupació. En cas afirmatiu, si estan en disposició de facilitar-la al Consell Comarcal i en quin format.

En relació a la creació d’una Comissió Tècnica Mixta Habitatge-Serveis Socials, integrada pel propi Consell Comarcal i pels ajuntaments de la comarca, per articular el treball de regularització d’ocupacions i el seguiment de les famílies més vulnerables en relació a l’habitatge, s’ha treballat en les reunions de coordinació de l’àrea bàsica de serveis socials, circuits i protocols juntament amb els serveis tècnics d’habitatge i de serveis socials del consell comarcal.

També s’ha demanat un estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona per a la interpretació de tot el marc normatiu relacionat de l’aplicació de les lleis 1/2015 i 24/2015 i que garanteixi als ajuntaments de la comarca un punt de partida per als seus serveis jurídics.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail