Buscador per paraules clau
17 març 2016

Altres acords del Ple del Consell Comarcal: S’aprova el retorn pendent de la paga extra de 2012 a la plantilla

El Ple del Consell ha aprovat efectuar els efectuar els tràmits jurídics i econòmic-pressupostaris que siguin necessaris per tal de poder fer efectiu l’abonament d’una retribució de caràcter extraordinari per un import total previst de 94.671,30 euros.

Es tracta de l’equivalent a les quantitats encara no recuperades dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012, així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre del mateix any. El pagament es farà efectiu durant el mes d’abril de 2016.  

 

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail