Buscador per paraules clau

Convocatòries

Ajuts a projectes de col·laboració publicoprivada, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació (2022)

Avançar en la incorporació de coneixements i resultats cientificotècnics que permetin la validació i el desenvolupament precompetitiu de noves tecnològiques, productes i serveis.

Dotació pressupostària

260.000.000 €

Subvenció atorgada

109.972.600 €

Préstec atorgat

92.153.605 €

Valor total projecte

252.233.922 €

Tipologia

Mixt

Aportació Privada

142.261.321,06 €

Total beneficiaris Comarca

50

Total beneficiaries Catalunya

228

% beneficiaris comarca

21,9%

Import Comarca

8.367.071 €

Import Catalunya

71.587.611 €

% econòmic comarca

10,1 %

Subvenció i cost total
Les ajudes podran finançar fins al 100% de les despeses de l’actuació finançada per a la realització d’activitats no econòmiques d’organismes de recerca.

Calendari execució
Fins el 31 de desembre de 2025.

Empreses participants

ProjecteIA APLICADA ALS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS D’IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ DE MERCADERIES

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció196.250 €

Aportació Privada1.275,30 €

Préstec0

Valor pressupostat197.525,30 €

ProjecteNOU DISPOSITIU PER A LA CONTINUÏTAT INTESTINAL DESPRÉS D’ILEOSTOMIES DERIVATIVES EN PACIENTS AMB CÀNCER DE RECTE (U-ILEOSTOMY)

EmpresaVecmedical Spain, S.L - Montcada i Reixac

SectorIndústria

Tema Projecte

Subvenció0

Aportació Privada264.092,55 €

Préstec286.109,45 €

Valor pressupostat550.202 €

ProjecteNOVA SOLUCIÓ DE CÀRREGA SENSE FIL PER A VEHICLE ELÈCTRIC BASADA EN UN NOU FORMIGÓ MAGNÈTIC I UN NOU ENFOCAMENT D’ACOBLAMENT INDUCTIU A TRAVÉS DE RESSONÀNCIA ENTRE BOBINES

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció174.957,80 €

Aportació Privada151.933,70 €

Préstec0

Valor pressupostat326.891,50 €

ProjecteINGREDIENTS BIOIACTIUS PER A LA ALIMENTACIÓ NUTRICÈUTICA I FUNCIONAL A PARTIR DE CAPOTA D’AMETLLA AMB UNA ESTRATÈGIA DE RESIDU ZERO PER SISTEMA DE BIO-REFINERIA EN CASCADA. (HULLINFOOD)

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció196.586,25 €

Aportació Privada12.606,65 €

Préstec0

Valor pressupostat209.192,90 €

ProjecteDESENVOLUPAMENT I OPTIMITZACIÓ DELS COMPONENT D’UN ELECTROLITZADOR AEM D’ALTA EFICIÈNCIA – STACKAEM

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció347.787,40 €

Aportació Privada1 €

Préstec0

Valor pressupostat347.788,40 €

ProjecteDIGITALITZACIÓ DEL PROCÉS DE PURIFICACIÓ D’OLIS OMEGA-3 EN UNA COLUMNA DE CO2 SUPERCRÍTIC (GIGA-3)

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció307.037,80 €

Aportació Privada1 €

Préstec0

Valor pressupostat307.038,80 €

ProjecteADAPTIVE ARCHITECTURES EMBEDDING VIRTUAL ANTENNA TECHNOLOGY: TOWRDS A SMART GENERATION OF LOW CONSUMPTION AND EASY-TO-DESIGN IOT DEVICES – ADAPTIOT

EmpresaIgnion S.L - Sant Cugat

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció0

Aportació Privada43.337,26 €

Préstec375.615 €

Valor pressupostat418.952,26 €

ProjecteRECOSEC (SISTEMA AUTOMATITZAT PER A LA RECOMANACIÓ DE CONSIGNES PER A L’OPTIMITZACIÓ DE L’ASSECAT)

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció465.000 €

Aportació Privada1.604,50 €

Préstec0

Valor pressupostat466.604,50 €

ProjecteDESENVOLUPAMENT DE NOUS APÒSITS BASATS EN AEROGELS BIODEGRADABLES (BIOAPOGEL)

EmpresaAerofybers Technologies, S.L - Cerdanyola del Vallès

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció39.945,60 €

Aportació Privada88.530,60 €

Préstec75.655,80 €

Valor pressupostat204.132 €

Projecte3D SUSTAINABLE AND EXTRUDABLE MARINE ANALOGUES THROUGH DEVELPMENT OF INNOVATIVE 3D FOOD PRINTING LAMINAR-COAXIAL VARIABLE GEOMETRY TECHNOLOGY (3D-SEA)

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció398.255 €

Aportació Privada0,90 €

Préstec0

Valor pressupostat398.255,90 €

ProjecteSMART PVWINE – SISTEMA FV AVANÇAT I DE GESTIÓ INTEL·LIGENT PER A LA MILLORA EN LA PRODUCCIÓ DE VI

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció421.676,60 €

Aportació Privada1 €

Préstec0

Valor pressupostat419.738,16 €

ProjecteEXPERIMENTAL DEVELOPMENT OF TWO COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES TO PRODUCE PARTICULATE SOLID FORMS OF ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS

EmpresaInstitut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) - Cerdanyola del Vallès

SectorInvestigació i salut

Tema Projecte

Subvenció421.676,60 €

Aportació Privada24.806,82 €

Préstec0

Valor pressupostat446.483,42 €

ProjecteEXPERIMENTAL DEVELOPMENT OF TWO COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES TO PRODUCE PARTICULATE SOLID FORMS OF ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS

EmpresaNanomol Technologies, S.L - Cerdanyola del Vallès

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció0

Aportació Privada18.316,96 €

Préstec171.987,19 €

Valor pressupostat190.304,15 €

ProjecteUPCYCLING FOR COSMETICS: INNOVATIVE DEPIGMENTATION SKINCARE PRODUCTS BASED ON NATURAL AND SUSTAINABLE BIOACTIVE INGREDIENT (UPCOSMETIC)

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció208.200 €

Aportació Privada1,40 €

Préstec0

Valor pressupostat208.201,40 €

ProjecteDESENVOLUPAMENT DE NOVES EINES DE PREVENCIÓ I DIAGNÒSTIC D’INFECCIONS RESISTENTS A ANTIBIÒTICS PER KLEBSIELLA PNEUMONIAE

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció178.885,88 €

Aportació Privada1 €

Préstec0

Valor pressupostat178.886,88 €

ProjecteWIVI-UP: AVALUACIÓ VISUAL OBJECTIVA EN NENS DE 3 A 7 ANYS (UNDER 7 PEDIATRICS)

EmpresaFundació Joan Costa Roma - Terrassa

SectorEducació, cultura i oci

Tema Projecte

Subvenció309.938 €

Aportació Privada24.006,00 €

Préstec0

Valor pressupostat333.944 €

ProjecteMODEL D’AVALUACIÓ D’EFECTES DE  BIOESTIMULANTS EN CULTIUS EN CONDICIONS DE STRESS ABIÒTIC: MANCA  D’AIGUA I BAIXA FERTILITZACIÓ (MODELCALBIOSTRESS)

EmpresaCaldic Ibérica S.L.U - Barberà del Vallès

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció59.300 €

Aportació Privada207.941,56 €

Préstec79.327,85 €

Valor pressupostat346.569,41 €

ProjecteSÍNTESI DE NOUS LUBRICANTS I MATERIALS MODIFICATS AMB CARBONI A PARTIR DE LA PIRÒLISIS DE RESIDUS PLÀSTICS

EmpresaBrugarolas, S.A - Rubí

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció0

Aportació Privada132.430,20 €

Préstec374.276,80 €

Valor pressupostat506.707 €

ProjecteSÍNTESI DE NOUS LUBRICANTS I MATERIALS MODIFICATS AMB CARBONI A PARTIR DE LA PIRÒLISIS DE RESIDUS PLÀSTICS

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció323.173,80 €

Aportació Privada2 €

Préstec0

Valor pressupostat323.175,80 €

ProjecteNOVA TECNOLOGIA DE RECOLLIDA DE MICROPLÀSTICS ALTAMENT DISRUPTIVA PER A UNA DESCONTAMINACIÓ VERSÀTIL EN DIFERENTS CORRENTS D’AIGUA (CAPTUR3D)

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció212.430,40 €

Aportació Privada11.878,60 €

Préstec0

Valor pressupostat224.309 €

ProjecteMONITORITZACIÓ HIPERPOTASEMIA A PACIENT CRÒNIC RENAL SOTA DIÀLISIS. MONIK

EmpresaOnalabs Inno-Hub, S.L - Cerdanyola del Vallès

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció77.760 €

Aportació Privada217.500,55 €

Préstec119.239,45 €

Valor pressupostat414.500 €

ProjecteTECNOLOGIA HART PER A L’ELIMINACIÓ INTRACORPÒREA I SELECTIVA DELS ANTICOSSOS DELS GRUPS SANGUINIS AMB GLICONJUGATS POLIMÈRICS (MARVELL)

EmpresaRemab Therapeutics, S.L - Cerdanyola del Vallès

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció101.464,44 €

Aportació Privada90.359,38 €

Préstec431.611,90 €

Valor pressupostat623.435,72 €

ProjecteDESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE MATERIALS FUNCIONALS EN INDUMENTÀRIA ESPORTIVA PER A LA PRÀCTICA DEL CICLISME

EmpresaFundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia - Cerdanyola del Vallès

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció119.911 €

Aportació Privada0

Préstec0

Valor pressupostat119.911 €

ProjecteDESENVOLUPAMENT D’UN PRODUCTE SANITARI AMB PARTÍCULES INORGÀNIQUES PER AL TRACTAMENT DE LA CICATRITZACIÓ DE FERIDES

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció300.104 €

Aportació Privada0,30 €

Préstec0

Valor pressupostat300.104,30 €

ProjecteRECUPERACIÓ D’ESCÒRIES D’ACERIA MITJANÇANT PROCESSOS D’IMPRESSIÓ 3D A GRAN ESCALA-RECUPERA-3D

EmpresaBarna Steel, S.A - Castellbisbal

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció0

Aportació Privada197.920,60 €

Préstec126.539,40 €

Valor pressupostat324.460 €

ProjecteALEACIONS METÀL·LIQUES INNOVADORES AMB PROPIETATS TERMOMECÀNIQUES MILLORADES “METALLOY”

EmpresaRovalma - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció65.788,80 €

Aportació Privada173.735,45 €

Préstec131.711,25 €

Valor pressupostat371.235,50 €

ProjecteDESENVOLUPAMENT D’UN PROTOCOL ESTÀNDARD PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS IN VITRO I IN VIVO MITJANÇANT SONOFORESIS

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció198.245 €

Aportació Privada0,80 €

Préstec0

Valor pressupostat198.245,80 €

ProjecteDEVELPOMENT OF A NON-INVAIVE IVD FOR ENDOMETRIAL CANCER SCREENING ON HIGH-RISK POPULATIONS

EmpresaFundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia - Cerdanyola del Vallès

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció312.625 €

Aportació Privada7.250 €

Préstec0

Valor pressupostat319.875 €

ProjecteVALORITZACIÓ DEL QUITOSAN PER A LA PRODUCCIÓ DE PLÀSTICS SOSTENIBLES PER A LA INDÚSTRIA COSMÈTICA I PER A ECOLOGITZAR LES PROPIETATS DELS COSMÈTICS (CHITINMETICS) 

EmpresaFundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia - Cerdanyola del Vallès

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció239.773 €

Aportació Privada1 €

Préstec0

Valor pressupostat239.774 €

ProjecteSEE-13-MRI: SCOPE- AND EFFICIENCY-EXTENDED 13C HYPERPOLARIZATION FOR MRI METABOLIC IMAGING 

EmpresaVitala Technologies, S.L - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció42.393,75 €

Aportació Privada221.787,92 €

Préstec236.531,08 €

Valor pressupostat500.712,75 €

ProjecteAVALUACIÓ DE L’EFICÀCIA DE FORMULACIONS D’IMMUNOTERÀPIA ORAL BASADA EN NANOPARTÍCULES PER AL TRACTAMENT D’AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES (NANOVAC2) 

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció959.514,21 €

Aportació Privada29.105,69 €

Préstec0

Valor pressupostat988.619,90 €

ProjecteNOVA GENERACIÓ DE FÀRMACS TERAGNÒSTICS: DESENVOLUPAMENT DE NANOPARTÍCULES RADIOACTIVES CONTRA CÈL·LULES CANCERÍGENES CXCR4+ 

EmpresaNanoligent, S.L  - Cerdanyola del Vallès

SectorGeneral

Tema Projecte

Subvenció18921,60 €

Aportació Privada65.006,97 €

Préstec312.769,73 €

Valor pressupostat396698,30 €

ProjecteMODEL AUTOMÀTIC DE PREDICCIÓ AVANÇADA D’ADHERÈNCIA AL TRACTAMENT EN PACIENTS AMB APNEA OBSTRUCTIVA DE LA SON 

EmpresaOxigen Salud, S.A - Sant Cugat

SectorInvestigació i salut

Tema ProjecteGeneral

Subvenció0

Aportació Privada325.109,02 €

Préstec59.964 €

Valor pressupostat385.073,02 €

ProjecteDESENVOLUPAMENT DE PLATAFORMA INTEL·LIGENT D’INTERPRETACIÓ GEOTÈCNICA DEL TERRENY BASAT EN MACHINE LEARNING PER ESTUDIS SUBMARINS 

EmpresaGeociencias y exploraciones marítimas S.L - Cerdanyola del Vallès

SectorGeneral

Tema ProjecteGeneral

Subvenció0

Aportació Privada274.635,35 €

Préstec29.899,65 €

Valor pressupostat304.535 €

ProjecteDESCOBRIMENT I DESENVOLUPAMENT PRE-CLÍNIC DE NOUS COMPOSTOS COM INHIBIDORS DE HPK1 PARA TRACTAMENT DEL CÀNCER (HPK1-INHIB)  

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema ProjecteGeneral

Subvenció200.396 €

Aportació Privada0,30 €

Préstec0

Valor pressupostat200.396,30 €

ProjecteFIABILITAT DIMENSIONAL, MECÀNICA I MICROESTRUCTURAL DELS PROCESSOS DE LAMINACIÓ INCREMENTAL CILÍNDRICA MITJANÇANT INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL PER ACONSEGUIR ZERO DEFECTES DE FABRICACIÓ  

EmpresaIndústries Puigjaner, S.A - Polinyà

SectorIndústria

Tema ProjecteGeneral

Subvenció27.125 €

Aportació Privada300.068,84 €

Préstec172.815,16 €

Valor pressupostat500.009,00 €

ProjecteINTEGRACIÓ DE LA RECUPERACIÓ DE NITROGEN I L’ENRIQUIMENT DE BIOGÀS EN EDARS MITJANÇANT TECNOLOGIES BIO-ELECTROQUÍMIQUES (NIMBI)  

EmpresaAcondicionamiento Tarrasanse – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema ProjecteGeneral

Subvenció355.720 €

Aportació Privada0,05 €

Préstec0

Valor pressupostat355.720,05 €

ProjecteEXTRACCIÓ SELECTIVA D’ELEMENTS D’ALT VALOR A PARTIR DE SALMORRA D’AIGUA DE MAR (MINERALS)  

EmpresaAcondicionamiento Tarrasanse – LEITAT  - Terrassa

SectorGeneral

Tema ProjecteGeneral

Subvenció296.902,15 €

Aportació Privada1 €

Préstec0

Valor pressupostat296.903,15 €

ProjecteASSAIG CLÍNIC DE FASE II D’UNA TERÀPIA INNOVADORA PER PACIENTS DE SÍNDROME X FRÀGIL   

EmpresaFundació Institut d’investigació i innovació Parc Taulí (I3PT) - Sabadell

SectorGeneral

Tema ProjecteGeneral

Subvenció190.675 €

Aportació Privada354.024,13 €

Préstec0

Valor pressupostat544.699,13 €

ProjecteDESENVOLUPAMENT DE NOU PROCÉS FLEXIBLE I INTEL·LIGENT DE REPULSAT SENSE MOTLLE “FLEXAIDIE”   

EmpresaIndústries Puigjaner, S.A   - Polinyà

SectorIndústria

Tema ProjecteGeneral

Subvenció27.125 €

Aportació Privada189.438,11 €

Préstec155.947,89 €

Valor pressupostat372.511,00 €

ProjecteDESENVOLUPAMENT D’UN NOU SISTEMA CEL·LULAR DE PRODUCCIÓ LENTIVIRAL PER LA FABRICACIÓ OPTIMITZADA DE TERÀPIES GÈNIQUES (PROCELL)   

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT - Terrassa

SectorGeneral

Tema ProjecteGeneral

Subvenció583.699 €

Aportació Privada0,64 €

Préstec0

Valor pressupostat583.699,64 €

ProjecteINVESTIGACIÓ D’UNA FORMULACIÓ PROBIÒTICA I LA SEVA APLICACIÓ CLÍNICA EN PACIENTS AMB DETERIORAMENT COGNITIU LLEU – PROBIOMIND   

EmpresaAB-Biotics SA - Sant Cugat

SectorGeneral

Tema ProjecteGeneral

Subvenció0

Aportació Privada28.427,78 €

Préstec246.045,82 €

Valor pressupostat274.473,60 €

ProjecteBIOBASATS-MS: MODIFICACIÓ DE SÍLICE AMB COMPOSTOS BIOBASATS PER A ÚS COM A CÀRREGA REFORÇANT EN EL PNEUMÀTIC   

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT - Terrassa

SectorGeneral

Tema ProjecteGeneral

Subvenció545.121 €

Aportació Privada0,75 €

Préstec0

Valor pressupostat545.121,75 €

ProjecteNOVES EINES BASADES EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I BIOMARCADORS PER AL DIAGNÒSTIC PRECOÇ NO INVASIU DEL CÀNCER DE PÀNCREES – AI-EARLY PANC    

EmpresaGFT It Consulting S.L.U  - Sant Cugat

SectorGeneral

Tema ProjecteGeneral

Subvenció81.472,00 €

Aportació Privada190.008,85 €

Préstec344.619.15 €

Valor pressupostat616.100 €

ProjecteDESENVOLUPAMENT DE NOVES FORMULACIONS PLÀSTIQUES BIODEGRADABLES PER AL SECTOR BIOMÈDIC

EmpresaVenvirotech Biotechnology - Santa Perpetua de la Mogoda

SectorGeneral

Tema ProjecteGeneral

Subvenció49.554,50 €

Aportació Privada171.008,93 €

Préstec149.441,65 €

Valor pressupostat370.005,08 €

ProjecteDESCOBRIMENT I DESENVOLUPAMENT CLÍNIC PRIMERENC E NOUS INHIBIDORS DE LA PDE-10 PER AL TRACTAMENT DEL SÍNDROME DE PRADER-WILLI (PRAWILLI)

EmpresaFundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)  - Sabadell

SectorGeneral

Tema ProjecteGeneral

Subvenció542.566,40 €

Aportació Privada66.068,36 €

Préstec0

Valor pressupostat608.634,76 €

ProjecteENHANCEMENT OF ORGANIC VITICULTURE BY DEVELOPMENT OF BREAKTHROUGH PHYTOSANITARY FORMULATION BASED ON BIODEGRADABLE CAPSULES WITH ANTIMICROBIAL PROPERTIES (FARMCOM)

EmpresaCreaciones Aromáticas Industriales, S.A - Sant Quirze

SectorIndústria

Tema ProjecteGeneral

Subvenció52.275,30 €

Aportació Privada83.528,83 €

Préstec279.461,97 €

Valor pressupostat415.266,10 €

ProjecteDESENVOLUPAMENT D’EQUIPS DE TRACTAMENTS SUPERFICIALS AVANÇATS PER A LA MILLORA FUNCIONAL DE COMPONENTS D’IMPLANTOLOGIA DENTAL

EmpresaFlubetech, S.L - Castellar del Vallès

SectorGeneral

Tema ProjecteGeneral

Subvenció0

Aportació Privada41.375,93 €

Préstec183.673,27 €

Valor pressupostat225.049,20 €

ProjecteTECNOLOGIES I MODELS D’ALT RENDIMENT OPTIMITZATS PER AL DESCOBRIMENT I VALIDACIÓ DE NOUS INHIBIDORS EPIGENÈTICS PER AL TRACTAMENT DE PATOLOGIES NEURONALS (MODERN)

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT - Terrassa

SectorGeneral

Tema ProjecteGeneral

Subvenció200.969,00 €

Aportació Privada0,15 €

Préstec0

Valor pressupostat200.969,15 €

ProjecteDESENVOLUPMANET D’UNA FÓRMULA BASADA EN UNA COMBINACIÓ DE FACTORS DE CREIXEMENT PER A LA REGENERACIÓ D’ÚLCERES CRÒNIQUES

EmpresaAcondicionamiento Tarrasense – LEITAT - Terrassa

SectorGeneral

Tema ProjecteGeneral

Subvenció134.536,00 €

Aportació Privada0,80 €

Préstec0

Valor pressupostat134.536,80 €

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail