Buscador per paraules clau

Convocatòries

ACTIVA – Finançament (2022)

En l’àmbit de la digitalització industrial tant l’investigació industrial i el desenvolupament tecnològic, com l’innovació de processos i d’organització d’empreses industrials, per impulsar la competitivitat del sector industrial

Dotació pressupostària

141.000.000 €

Subvenció atorgada

5.876.946 € € 

Préstec atorgat

5.678.124 €

Valor total projecte

 29.327.459 € 

Tipologia

Individual

Aportació Privada

17.772.389 € 

Total beneficiaris Comarca

6

Total beneficiaries Catalunya

33

% beneficiaris comarca

16,2%

Import Comarca

1.112.595 €

Import Catalunya

5.606.637 €

% econòmic comarca

19,8%

Subvenció i cost total

Màxim el 80% del finançament total del projecte. Subvenció: 50% del pressupost finançable en cas de petites empreses, 20% del pressupost finançable en cas de empreses mitjanes i 5% en cas de grans empreses.

Calendari execució

Inici: 2022 fins desembre 2024

Empreses participants

ProjecteCentralització de totes les àrees de negoci de DECOPAK EUROP en una plataforma d’interconexió focalitzada en la indústrisa 4.0

EmpresaDECOPAK EUROP, S.L. - Rubí

SectorIndústria

Tema ProjecteDigitalització

Subvenció164.918€

Aportació Privada54.974 €

Préstec54.972€

Valor pressupostat274.864€

ProjecteValidació en entorn real d’una plataforma de conexió interempresa per equips respectuosos amb el medi ambient

EmpresaGAS N2ITROGEN, S.L. - Sentmenat

SectorIndústria

Tema ProjecteDigitalització

Subvenció102.710€

Aportació Privada102.710,00 €

Préstec-

Valor pressupostat205.420€

ProjecteDigitalització industrial de fabricació de components electromecànics pel sector de l’automoció

EmpresaLEONELLI SA - Castellbisbal

SectorIndústria

Tema ProjecteDigitalització

Subvenció144.470 €

Aportació Privada144.470,00 €

Préstec-

Valor pressupostat288.940 €

ProjecteDisseny i implementació d’un sistema bidireccional de control de procés d’estampació i presa de decisió intel·ligent (Projecte 40PROCMES)

EmpresaCOLDTECH MANUFACTURING ESPAÑA, SL - Rubí

SectorIndústria

Tema ProjecteDigitalització

Subvenció74.567 €

Aportació Privada37.286,00 €

Préstec74.567 €

Valor pressupostat186.420 €

ProjecteDesenvolupament final i gestió sèrie pilot dispositiu Robin Cam

EmpresaRobin Hat, S.L. - Rubí

SectorIndústria

Tema ProjecteDigitalització

Subvenció96.476 €

Aportació Privada117.917,00 €

Préstec-

Valor pressupostat214.393 €

ProjecteDesenvolupament experimental de nous processos d’impressió 3D per millorar el paradigma de la fabricació additiva actual

EmpresaHP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS S.L. - Sant Cugat

SectorIndústria

Tema ProjecteDigitalització

Subvenció399.915 €

Aportació Privada7.598.404,00 €

Préstec-

Valor pressupostat7.998.319 €

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail