Buscador per paraules clau

Acció Social i Educació

Suport a la infància i famílies

El Consell Comarcal, des de l’àrea de Drets Socials, ofereix serveis d’atenció a infants i adolescents i a llurs famílies de la comarca, que per algun motiu o altre es troben en  situacions de risc de desemparament o en situació de desemparament.

Amb la finalitat de protegir i aportar millores a tots aquells infants del Vallès Occidental que es troben en  situacions de risc de desemparament o en situació de desemparament, el Consell Comarcal compta amb l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) que atén a tots els municipis de la comarca excepte Terrassa i Sabadell que tenen els seus equips propis d’EAIA.

Els equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) són equips integrats per diferents professionals dels àmbits de la psicologia, la pedagogia, el treball social i l’educació social, distribuïts territorialment, que tenen com a objectius generals: orientar, diagnosticar, valorar, intervenir, tractar i fer el seguiment dels infants i adolescents en situació de risc greu o desemparament essent-ne els destinataris tant ells com les seves famílies.

Compartint coneixement i expertesa

L’EAIA del Consell Comarcal és membre actiu en totes les Taules d’Infància existents en els territoris de la nostra competència, forma part dels Grups de treball especialitzats en infància i família de la comarca, aportant l’expertesa del servei especialitzat.

També col·labora activament amb les universitats per tal d’elaborar materials i millorar la intervenció tècnica en aquest àmbit de la infància vulnerable i llurs famílies. Des de fa anys col·laborem activament amb el Grup de Recerca i investigació en intervencions socioeducatives en la infància i la joventut (GRISIJ).

Fruit d’aquestes col·laboracions s’ha intervingut en estudis sobre la intervenció grupal en adolescents, en famílies extenses, intervenció grupal per treballar el retorn de les funcions tutelars (Caminar en Família) i la última col·laboració ha estat en un  projecte europeu GIFT (Grow in family today) que tenia per objectiu promoure el desenvolupament de les relacions positives entre progenitors (o persones que tenen la guarda) i els infants i persones adolescents als nuclis familiars. Aquest projecte contempla la dimensió emocional, relacional i educativa en els diferents contextos de vida. Es desenvolupa a 4 països europeus: França, Itàlia, Romania i Espanya. De cada un dels països intervé com a mínim una universitat.  El Consell Comarcal del Vallès Occidental forma part de l’equip espanyol juntament amb  la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida.

També s’ofereix suport als serveis socials municipals de l’àrea bàsica de serveis socials (Ajuntaments menors de 20.000 habitants), en l’àmbit de la infància, adolescència i famílies en situació d’alta vulnerabilitat.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Acció Social i Educació

+
29-03-2023

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa es converteix en el primer centre hospitalari que s’adhereix al projecte Recooperem de sostenibilitat alimentària

23-03-2023

El Consell Comarcal i els CAPs de Salut de la comarca treballen conjuntament pel benestar emocional i la prevenció de les conductes de risc entre el jovent

23-03-2023

Nova injecció de fons Next Generation a la comarca per a la inversió en tecnologia i sistemes d’informació que millorin la gestió dels serveis socials

22-03-2023

Representants dels 23 municipis de la comarca formen part del nou Consell de la Gent Gran del Vallès Occidental constituït avui al Consell Comarcal